Печатна форма Пояснителен текст Клик - eкран с още данни
20/01/2019 КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция Тема Тип Място Период Web сайт
International conference International Conference "Automatics and Informatics'2018" Межд.конф. Sofia, Bulgaria 04.10- 06.10.2018 www.aksyst.com/Sai/conf18Index.html
23 Международна конференция Невронни мрежи Межд.конф. Варна 15.09- 17.09.2018 www.anna2018.eu
26-ти Международен симпозиум Управление на енергийни, индустриални и екологични системи Симпозиум гр. Банкя 10.05- 11.05.2018 www.aksyst.com/Sai/ueiesIndex.html