Печатна форма Пояснителен текст Клик - екран с данни за НПО
08/08/2020 НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

КЛАСИФИКАЦИЯ
Неправителствените организации чрез Идентификационен код са класифицирани по:

  - Община
  - Вид дейност
Ако желаете да бъдете включени в регистъра на НПО, изпратете е-мейл на
tpp_t@abv.bg    tpp_t@tshte.net     tscci@bcci.bg
или се регистрирайте в он-лайн форума на адрес
http://www.agora-opac.org/forum/
като за всяка община и вид дейност е присвоен пореден номер.
След избор от менютата по-долу, за избраната община и вид дейност се извеждат в таблица всички НПО, подредени по азбучен ред на наименованието или по идентификационен код.
След клик с мишката върху избран ред от таблицата се извежда допълнителен екран с подробни данни за организацията - наименование, адрес, контакти, година на създаване, кратка история. Попълнен ред "г. Други важни моменти" означава, че организацията развива дейност в последните 3 години.

Идентификационен код - xxyynnn
xx - Община
  01 - Търговище
  02 - Попово
  03 - Омуртаг
  04 - Опака
  05 - Антоново
yy - вид дейност
  01 - Сдружения, насочени за работа в сферата на гражданско общество, култура, образование, социална сфера и др.
  02 - Училищни настоятелства
  03 - Спортни организации
  04 - Читалища
  05 - Фондации
  06 - Сдружения на работодатели и браншови организации
nnn - пореден номер за община, вид дейност
ИЗБОР

Община Дейност Подреждане по