Управление складове
В тази задача се въвеждат документи и извеждат справки за движение на материалите в складовете.
Въвеждат се следните видове документи:
Извеждат се следните видове справки: