Управление клиенти
В тази задача се въвеждат документи и извеждат справки за клиентите.
Въвеждат се и се коригират:
Извеждат се следните видове справки: